CONTACT

Mutch Usera, Hanshi, 9th Dan
Mark Borresen, Kyoshi, 6th Dan
BLACK HILLS BUJIN KI RYU JUJITSU HONBU
Rushmore Mall, 2200 N. Maple Drive
Rapid City, South Dakota
E-mail:  jmu8dan@gmail.com
1-605-719-9980
Drop us a line


Black Hills Bujin Ki Jujitsu Honbu, Rushmore Mall, 2200 N.Maple Avenue, Rapid City, SD 57701

jmu8dan@gmail.com  /  www.bujinkiryujujitsu.com